11350418_10153241773431181_1617823558824677480_n  

聽說昨天中部大雨已造成些許災情,晚上南部開始大雨,希望只要雨水不要災情啊!大家出門一定要特別小心才行!

希望晚點要出門的時候,可以短暫不要下雨啊!

 

 

 

 

 

 


    Mine Tsai 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()